PU11

Studijska posjeta Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu

Studenti četvrte godine Fakulteta bezbjednosnih nauka boravili su od 16. do 20. maja 2022. godine na Kriminalističko-policijskom Univerzitetu u Beogradu.

Ovom prilikom studenti su obišli simulacione učionice, kabinete forenzike, kriminalističke operative, policije, kabinet za vanredne situacije i sobu Arčibalda Rajsa. Nastavnici Kriminalističko-policijskog univerziteta upoznali su studente sa postupcima izrade situacionih scenarija i realizacije službenih radnji pri obavljanju uviđaja, istorijatom nastanka policijskog obrazovanja u Republici Srbiji, nastankom, organizacijom i radom Kriminalističko-policijskog univerziteta, nastavnim planovima i programima akademskih, strukovnih, master i doktorskih studija.

U sklopu ostalih aktivnosti izdvajamo obilazak i upoznavanje sa radom Policijske uprave grada Beograda, posjetu Specijalnoj antiterorističkoj jedinici MUP-a Republike Srbije, arheološkom nalazištu Viminacijum, Upravi granične policije i posjetu i upoznavanje sa istorijatom Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku.

Boravak studenata FBN na KPU je rezultat višegodišnje saradnje dvije institucije i realizuje se svake godine za studente završne godine studija prvog ciklusa.

Posjetu su vodili viši asistenti Fakulteta bezbjednosnih nauka dr Predrag Popović i dr Gojko Šetka.

Srdačno se zahvaljujemo Kriminalističko-policijskom Univerzitetu na gostoprimstvu.