9

Studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka posjetili Centar za obuku MUP-a Srpske

Studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka posjetili 26. maja 2022. godine Centar za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima kod Banja Luke.

Centar za obuku organizuje i sprovodi Policijsku obuku iz oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika i pruža podršku u realizaciji obuke Specijalnoj antiterorističkoj jedinici kao i Upravi za policijsku obuku.

Studenti su se upoznali sa poligonom i resursima Centra, njegovom ulogom u sistemu MUP-a Srpske, a nakon toga prisustvovati pokaznim vježbama koje su ovom prilikom za njih organizovali pripadnici SAJ-a i drugih jedinica u sastavu MUP-a.

Posjetu studenata vodio je asistent Fakulteta Duško Baškalo.