DSCN1066

Održan radni sastanak sa delegacijom Međunarodne organizacije za migracije

Na Fakultetu bezbjednonsih nauka 13. maja ove godine održan je radni sastanak rukovodstva Fakulteta sa delegacijom Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

U konstruktivnom razgovoru dogovoreni su osnovi za buduću saradnju ove međunarodne organizacije sa Fakultetom bezbjednosnih nauka, a posebna pažnja posvećena je studijskom programu drugog ciklusa Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa.

Fakultet nastavu iz navedenog studijskog programa izvodi već četvrtu godinu, a devet studenata je uspjelo da odbrani master rad iz tema koje se tiču prirodnih katastrofa.

Gospođa Margerita Vismar, programski koordinator, izjavila je da očekuje uspješnu saradnju sa našim Fakultetom.