20220301 161935

Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu: Predavanje profesora Kačanova studentima FBN-a

Profesor Sergej Kačanov (Sergeй Kačanov), zamjenik direktora Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, održao je 1. marta 2022. godine onlajn predavanje studentima četvrte godine Fakulteta bezbjednosnih nauka na temu „Uloga i mjesto normativno-metodoloških dokumenata u zadacima upravljanja kriznim situacijama uzimajući u obzir iskustva Ruske Federacije“.

Predavanje je održano u sklopu nastave na predmetu Zaštita kritične infrastrukture (doc. dr Goran Amidžić, Milica Sikimić, ma) povodom 1. marta Međunarodnog dana Civilne zaštite.

Srpsko-ruski humanitarni centar (SRHC) je formiran na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije 25. aprila 2012. godine.

SRHC je osnovan sa ciljem realizacije humanitarnih zadataka, koji ukljuju učešće u aktivnostima prevencije vanrednih situacija, pružanje humanitarne pomoći stanovništvu nastradalom od prirodnih nepogoda, realizaciju zajedničkih projekata i programa na teritoriji Republike Srbije i drugih zemalja Balkana, itd.