TER OBUKA 1024×685 E1590649708787 680×380

Policijska obuka za studente IV godine studija
Prijave do 4. marta 2022. godine – do 12.00 časova

Studenti  IV godine Fakulteta bezbjednosnih nauka koji žele pohađati program policijske obuke, treba da se prijave najkasnije do 4. marta 2022. godine, do 12.00 časova.

Prijava za program obuke se može poslati na imejl adresu studentska.sluzba@fbn.unibl.org ili popuniti lično u studentskoj službi Fakulteta.

Prijava poslata na imejl treba da sadrži:

Prezime, ime jednog roditelja, ime studenta.
Datum i mjesto rođenja.
Opština rođenja.
Adresa prebivališta, grad.

Studenti će tokom obuke moći da usvoje i praktično pokažu pravilnu, zakonitu i efikasnu primjenu policijskih ovlašćenja, osnovna znanja vezana za nošenje i tehniku upotrebe policijskog naoružanja, vještine neophodne za upotrebu sredstava sile za situacije različitih nivoa složenosti, da usvoje znanja neophodna za primjenu propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, itd.