KLINIK – Copy

Konkurs za kriminalističko-forenzičku kliniku

U ljetnjem semestru akademske 2019/2020. godine počinje sa radom Kriminalističko-forenzička klinika Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Kriminalističko-forenzička klinika je vid (dodatnog) obrazovanja studenata našeg Fakulteta iz oblasti krivičnih, kriminalističkih i forenzičkih nauka koja bi se realizovala kroz: teorijsku, situacionu i praktičnu nastavu.

U tom smislu studenti će imati priliku da razgovaraju sa istaknutim stručnjacima iz policijskih agencija, tužilaštva i suda, prisustvuju simulaciji određenih kriminalističko-taktičkim mjerama i radnjama i istražnim radnjama na terenu, izvrše kriminalističku i krivičnopravnu analizu stvarnih slučajeva iz prakse, učestvuju u određenim kriminalističko-forenzičkim aktivnostima, predavanja, itd..

Naglasak u radu Klinike je praktično (neposredno) učešće studenata u kriminalističko- forenzičkim i procesnim mjerama, radnjama i aktivnosti policije, tužilaštva i suda.

Usljed navedenog, pozivaju se studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci koji su zainteresovani za ovaj dodatni vid krivičnogpravnog i kriminalističko-forenzičke usavršavanja da se prijave za polaznike Klinike.

Zainteresovani studenti mogu da se prijave putem elektronskog servisa eStudent (sekcija SPISKOVI) najkasnije do 26.02.2020. godine.
Nakon prijave, izabraće se učesnici klinike, te će se pristupiti realizaciji Klinike putem Plana rada, sa početkom 28.02.2020. godine u 13 časova.

Koordinatori Klinike su akademik prof.dr Miodrag Simović i prof.dr Mile Šikman.