Large 051

Delegecija Univerziteta u Banjoj Luci posjetila Kinu

Doc. dr Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka i prof. dr Goran Latinović, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj, boravili su u Šangaju od 18. do 23. maja 2019. Oni su posjetili Kinu na osnovu poziva koji im je upućen sa Istočnokineskog univerziteta za političke nauke i pravo, a njihov boravak u Šangaju organizovala je mr LJiljana Stević, direktorka Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci.

Tokom boravka u Kini, predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci razgovarali su sa dr Cui Jongom, predstavnikom Điangsu univerziteta iz DŽenđianga, i njegovom saradnicom dr Draganom Ostić, menadžerom u Kancelariji za međunarodnu saradnju Điangsu univerziteta, koja je inicirala sastanak i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između dva univerziteta. Điangsu univerzitet osnovan je 1902, ima oko 2.000 nastavnika, saradnika i istraživača i oko 34.000 studenata na oko 200 studijskih programa. Điangsu univerzitet posebnu pažnju pridaje povezivanju nauke i privrede, pa su naročito zastupljeni studijski programi iz tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka.

Predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci naišli su na veoma srdačnu dobrodošlicu u Rektoratu Istočnokineskog univerziteta za političke nauke i pravo u Šangaju, gdje su ih primili prof. dr Čen DŽingjing, prorektorka, prof. dr Ni Tije, dekan Fakulteta kriminalistike, prof. dr Vang Veićuan, dekan Fakulteta političkih nauka i javne uprave, i prof. dr Ma Li, zamjenik direktora Centra za međunarodne odnose. Nakon prošlogodišnjeg potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, dva univerziteta potpisali su Sporazum o razmjeni akademskog osoblja i studenata, koji treba da konkretizuje uspostavljenu saradnju. Razgovarano je o načinima unapređenja saradnje i u drugim oblastima, odnosno o učešću nastavnog osoblja u zajedničkim naučnim projektima i konferencijama, posebno u oblasti bezbjednosnih studija. Prorektor Latinović i dekan Ćeranić predstavili su Univerzitet u Banjoj Luci, a od svojih domaćina mogli su da čuju da je Istočnokineski univerzitet za političke nauke i pravo u Šangaju osnovan 1952, da ima oko 1.300 nastavnika i saradnika i oko 18.000 studenata na preko 40 studijskih programa. Istočnokineski univerzitet za političke nauke i pravo posebno razvija studijske programe iz društveno-humanističkih nauka: pravo, politikologiju, javnu upravu, bezbjednosne nauke i kriminalistiku, sociologiju, socijalni rad, novinarstvo, ekonomiju, kineski jezik i književnost, strane jezike, ali i informatiku i računarstvo. Predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci posjetili su oba kampusa: Čangning i Songđiang. Na kraju posjete, prof. dr Goran Latinović održao je kineskim studentima predavanje na temu „The Foreign Policy of Yugoslavia during the Cold War (1945-1991)”.