Prijemni

Novi Pravilnik o upisu studenata na Fakultet bezbjednosnih nauka

Prijemni ispit sastoji se iz:

  1. Testa iz srpskog jezika i književnosti (kandidat može da ostvari maksimalno 10 bodova).
  2. Testa iz istorije (maksimalno 10 bodova).
  3. Testa motoričkih sposobnosti (maksimalno 20 bodova).
  4. Pismenog rada na zadanu temu (maksimalno 5 bodova).
  5. Diktata (maksimalno 5 bodova).

Niti jedan od testova nije eliminatornog karaktera, a maksimalan broj bodova koji kandidatmože da ostvari na prijemnom ispitu je 100 (sto) i to: 50 (pedeset) na osnovu uspjeha u srednjoj školi i 50 (pedeset) na osnovu prijemnog ispita.
Pod opštim uspjehom u srednjoj školi podrazumjeva se prosjek svih ocjena pomnožen sa brojem 10 (deset). Opšti uspjeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dvije decimale.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu studenata na Fakultet bezbjednosnih nauka možete pogledati ovdje: