Fbns 1

Predstavnici studentske organizacije na seminaru “Snagom znanja u bezbednu budućnost”

Predstavnici studentske organizacije Fakulteta bezbjednosnih nauka, na poziv Inicijative studenata Fakulteta Bezbednosti iz Beograda, učestvuju na seminaru “Snagom znanja u bezbednu budućnost”.

Studenti će imati priliku pratiti predavanja na teme: “Izazovi novih tehnologija”, “Budućnost međunarodnih odnosa”, “Digitalna bezbednost” i “Preventivno i reaktivno reagovanje na vandredne događaje i situacije”.

Pored toga, naši studenti su uzeli učešće na debati “Reč na reč” i kvizu znanja “Bezbednosna dilema”.

Seminar prati  i bogat zabavni program.