Large IMG 1873

Održan klaster sastanak Erazmus+ CBHE projekata

Klaster sastanak Erazmus+ CBHE projekata modernizacije i razvoja studijskih programa u Bosni i Hercegovini, održan je  27. novembra 2019. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. 

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Lici, prof. dr  Biljana Antunović rekla je da Univerzitet u Banjoj Luci ima 89 uspješno realizovanih TEMPUS projekata, kao i šest Erazmus mundus, dok se trenutno realizuje 15 Erazmus+ CBHE projekata.

„U posljednjem pozivu odobrena su nam tri projekta, te ćemo na današnjem sastanku sa kolegama koji su modernizovali određene studijske programe razmijeniti iskustva“, rekla je ona. 

Po riječima direktora Erazmus+ kancelarije u BiH Suada Muhibića, SVNE projekti koje finasira EU odlična su prilika da se poboljšaju kapaciteti univerziteta, ali i da se omogući razmjena studenata i nastavnika sa univerzitetima u Evropi.

Muhibić je naveo da će tokom Klaster sastanka, biti prezentovano 12 projakata, koji se bave modernizacijom i razvojem studijskih programa.

„Cilj nam je da kroz razmjenu iskustava uočimo koji su to segmenti koje je  potrebno poboljšati,  kako bi projekti bili što efikasniji“, rekao je Muhibić.

Na sastanku je Radoslav Ivaniš predstavio projekat NatRisk koji se realizuje na Fakultetu bezbjednosnih nauka UNIBL. Realizacija projekta je u završnoj fazi, a Fakultet je izvršio sve preuzete obaveze iz svih osam radnih paketa.