Admin Ajax

Resetovanje broja prijava u veb servisu e-student

Obavještavamo studente da se u akademskoj 2019/20. godini resetuje broj ispitnih prijava u veb servisu e-student.

Studenti koji su tri+ puta prijavljivali određeni ispit, ne moraju uplaćivati 20KM za izlazak na isti, jer je broj prijava resetovan na nulu.