Erasmus

Otvoren poziv za prijavu prijedloga projekata Erazmus+ 2020

Krajnji rokovi za prijavu prijedoga projekta u pojedinim komponenatama Erazmus+ programa su:

1. Međunarodna kreditna razmjena, krajnji rok za prijavu: 5. februar 2020. godine,

2. Erazmus Mundus zajednički master programi, krajnji rok za prijavu: 13. februar 2020. godine,

3. Izgradnja kapaciteta, krajnji rok za prijavu: 5. februar 2020. godine,

4. Strateško partnerstvo, krajnji rok za prijavu: 24. mart 2020. godine,

5. Savezi znanja, krajnji rok za prijavu: 26. februar 2020. godine,

6. Žan Mone aktivnosti, krajnji rok za prijavu: 20. februar 2020. godine.

Kratak presjek najvažnijih informacija o pojedinim komponentama se nalazi u prilogu, a više informacija, kao i detaljan Erazmus+ Vodič su dostupni na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en