Knjige

Biblioteka Fakulteta bogatija za 2000 knjiga

Fond biblioteke Fakulteta bezbjednosnih nauka obogaćen je sa oko 2000 novih primjeraka. Knjige je poklonio profesor FBN, doc. dr Dragomir Jovičić, a publikacije su najvećim dijelom iz oblasti organizacije i nadležnosti policije, kriminalistike i bezbjednosnih nauka.