Logo

Objavljen konkurs za upis studenata u akademskoj 2019/2020. godini

Tekst konkursa možete pogledati ovdje: Pogledajte tekst konkursa

Sažetak:

PRVI CIKLUS STUDIJA:

Primamo 100 kandidata, 80 redovnih (24 budžet i 56 sufinansiranje) i 20 vanrednih.

Osnovni uslov za prijavu na konkurs je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini (ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu) i prosjek veći od 2.60.
Prijava kandidata-predaja dokumenata za upis počinje 17. juna i traje do 28. juna 2019. godine, svaki dan u studentskoj službi Fakulteta-kancelarija 33.

Potrebni dokumenti:

 1. Popunjen obrazac za prijavu na konkurs. (Preuzmite obrazac prijave). Studenti koji lično budu predavali dokumente za upis Obrazac preuzimaju u studentskoj službi Fakulteta.
 2. Diploma i Svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original).
 3. Rodni list (original).
 4. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci.
 5. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita-70KM. (Preuzmite instrukciju za uplatu).
 6. Dokaz da protiv kandidata nije u toku vođenje krivičnog postupka.
 7. LJekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa – izdato od strane Medicinskog specijalističkog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka, broj telefona: 051/301-324. (Preuzmite instrukciju za uplatu).

*Za sve Fakultete Univerziteta u Banjoj Luci obavezno je vađenje ljekarskog uvjerenja u pomenutom Centru (ova obaveza naknadno je definisana tekstom Konkursa).

PRIJEMNI ISPIT: Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 01.07.2019. godine i 02.07.2019. godine sa početkom u 7,00 časova. Prva grupa radiće prijemni ispit 1. jula, a druga grupa 2. jula. Grupe će biće objavljene na internet i Facebook stranici Fakulteta 28. juna u 16,00 časova.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

SVE DETALJE I MATERIJALE ZA PRIJEMNI ISPIT POGLEDAJTE OVDJE.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 03.07.2019. godine u 14,00 časova;

Upis primljenih kandidata počinje 08.07.2019. godine, a završava se 12.07.2019. godine, u studentskoj službi Fakulteta.

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA:

Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija, otvoren je od 17.06.2019. godine do 16.10.2019. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.
Informacije o prijemnom ispitu, rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 21.10.2019. godine na internet stranicama fakulteta/akademije umjetnosti.

Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 60 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus  akademskih studija i stekli najmanje 240 ECTS bodova.

Prilikom upisa/prijave na drugi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:

 1. Popunjen obrazac za prijavu na konkurs. (Preuzmite obrazac prijave).
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 4. Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
 5. Izvod ocjena sa prosjekom ili ovjerena kopija dodatka diplomi;
 6. Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu);
  Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti, 70KM. (Preuzmite instrukciju za uplatu).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na telefon 051/333-648, ili putem e-pošte: studentska.sluzba@fbn.unnibl.org