VB

Milan Milaković održao predavanje studentima druge godine Fakulteta

Milan Milaković, stručnjak za vojna pitanja, održao je 14. marta 2023. godine predavanje studentima druge godine Fakulteta bezbjednosnih nauka na temu „Javne politike BiH u sektoru vojne bezbjednosti“.

Predavanje je održano u okviru nastave na predmetu Sistemi bezbjednosti.