Upis 20 21 676×380 1 (1)

UPIS AKADEMSKE 2020/21. GODINE I OVJERA LJETNOG SEMESTRA OD 2. DO 6. NOVEMBRA 2020. GODINE

Upis akademske 2020/2021. godine i ovjera ljetnog semestra za više godine studija trajaće od 2. do 6. novembra 2020. godine.

U narednu godinu studija je moguće prenijeti 3 nastavna predmeta.

Uz uredno popunjen upisni materijal, koji će se moći preuzeti u studentskoj službi, potrebno je dostaviti i uplatnice.

Upis će se obavljati od 9.00 do 14.00 časova, svaki radni dan.

Studenti koji obnavljaju godinu imaju pravo u obnovi slušati predmete iz više godine studija. Na primjer, ako je student koji obnavlja prvu godinu, položio ispite u prvom semestru u visini od 20 ECTS bodova, ima pravo slušati 20 ECTS bodova iz trećeg semestra (pišu izjavu).

Studenti će, nakon upisa, izborne predmete moći dodati samostalno u sistemu e-student. Krajnji rok za biranje izbornih predmeta je 8. novembar. Nakon toga, studentima koji ne budu birali izborni predmet, isti će biti dodjeljen po automatizmu.

NAPOMENA:

Od plaćanja obnove školarine, u slučajevima kada prvi put obnavljaju pojedinu godinu studija, oslobođeni su:

studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS, do navršenih 26 godina života,
studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije, do navršenih 26 godina života,
studenti – invalidi VRS od I do V kategorije,
studenti sa invaliditetom i
studenti – djeca bez oba roditelja, do navršenih 26 godina života.

Od utvrđenog iznosa obnove školarine, u slučajevima kada prvi put obnavljaju pojedinu godinu studija, 50% plaćaju slijedeće kategorije studenata:

studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije do navršenih 26 godina života,
studenti – iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj do navršenih 26 godina života.