Master062013

Global Young Academy – Konkurs za članstvo

Organizacija „Global Young Academy“ je objavila konkurs za članstvo u njihovoj organizaciji za mlade naučnike koji su doktorirali u posljednjih 10 godina. Konkurs je otvoren do 15. septembra 2022. godine. 

Poziv za članstvo možete pronaći na veb stranici 

https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/

Poziv je otvoren za naučnike iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka.

„Global Young Academy“ je međunarodna organizacija mladih istraživača sa članovima sa šest kontinenata. Članovi se biraju na pet godina. Od svakog člana se očekuje da učestvuje na godišnjem generalnom sastanku. Članovi treba da aktivno doprinose u jednom ili u više programa organizacije, što, između ostalog, uključuje učešće u razvijanju politike, promociji nacionalnih akademija mladih ili promociji nauke i obrazovanja na međunarodnom nivou.

Glavni cilj organizacije je povezivanje vrhunskih mladih naučnika iz svih dijelova svijeta radi podsticanja konstruktivnih dijaloga i obezbjeđivanja održive budućnosti za globalnu zajednicu.