Logo E1560321235351

Konačna rang lista za master studije – Detalji upisa

Konačnu rang listu pogledajte OVDJE.

Upis: od 22.-25.10.2019. u st. službi Fakulteta, od 9.00-14.00 sati.

Potrebna dokumenta:

  1. 2 x fotografije 5x6cm.
  2. Uplatnice – InstrukcijU za uplatu pogledajte OVDJE.
  3. Popunjen upisni materijal koji se može preuzeti u st. službi

Budžet: 42KM (ili 84 KM za cijelu godinu) i upisni materijal 20KM.

Sufinansiranje: 42KM (ili 84 KM za cijelu godinu), školarina 440KM (ili 880KM za cijelu godinu) i upisni materijal 20KM.

Vanredno: 42KM (ili 84 KM za cijelu godinu), školarina 750KM (ili 1500KM za cijelu godinu) i upisni materijal 20KM.