Logo Fb

Od drugog januarsko-februarskog roka student prilikom izlaska na ispit ne prilaže ispitnu prijavu

Od drugog januarsko-februarskog roka studenti prilikom izlaska na ispit nisu dužni priložiti ispitnu prijavu.

Dovoljno je ispit prijaviti u informacionom sistemu.

Odlukom Univerziteta prijave će štampati profesori iz informacionog sitema.