Odbrana Završnog rada – Zoran Jeftić

Dana 05.02.2017. godine, na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banjoj Luci, student Zoran Jeftić odbranio je završni rad na temu “Organizacija i djelatnost službi bezbjednosti” ocjenom devet.