Odbrana završnog rada -Stevo Ždrnja

Dana 21.03.2019. godine, na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banjoj Luci, student Neđo Ždrnja odbranio je završni rad pod nazivom Djelatnost organizovanog kriminaliteta u vezi sa opojnim drogama ocjenom devet.