20240422 134951

Odbrana master rada: Milan Jevtić

Dana 22.4.2024. godine na Fakultetu bezbjednosnih nauka, student Milan Jevtić je odbranio master rad pod nazivom “Krizno komuniciranje u uslovima litosferskih nepogoda sa akcentom na klizišta na prostoru opštine Modriča” ocjenom 10 (deset).

Čestitamo!