20240422 145030

Odbrana master rada: Aleksandar Babić

Dana 22.4.2024. godine na Fakultetu bezbjednosnih nauka, student Aleksandar Babić je odbranio master rad pod nazivom “Stanje i perspektive zaštite lica od požara putem evakuacije u objektima osnovnih i srednjih škola na području grada Banja Luka” ocjenom 10 (deset).

Čestitamo!