Ac23 2

Održan akademski čas i uručene nagrade studentima

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka danas je održan akademski čas za 130 novoupisanih studenata u akademskoj 2023/24. godini.

Srećan početak studija brucošima je poželio dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka prof. dr Predrag Ćeranić.

Studentima je predstavljeno nastavno i nenastavno osoblje Fakulteta i date korisne informacije o izvođenju nastave.

U nastavku je dekan Ćeranić uručio nagrade za pet najbolje plasiranih studenata na konačnoj rang listi za akademsku 2023/24. godinu. 

Akademski čas je završen podjelom propusnica za ulazak na kampus Fakulteta.

Od 3. oktobra za brucoše počinje redovno izvođenje nastave.

Prve sedmice neće se održavati nastava i vježbe za izborne predmete i vježbe za obavezne predmete. Izborni predmet za prvu godinu studija (Ruski jezik, Engleski jezik, Bezbjednosna kultura ili Sportske vještine u bezbjednosti) studenti mogu prijaviti, od 3. do 6. oktobra.