20230317 133815

Monografija doc. dr Borisa Tučića: “Globalna bezbjednost i svijet koji se mijenja”

Proteklog mjeseca, u izdanju Fakulteta bezbjednosnih nauka, iz štampe je izašla monografija doc. dr Borisa Tučića pod nazivom “Globalna bezbjednost i svijet koji se mijenja: koncept, akteri, izazovi, rizici i prijetnje”.

Monografija je podjeljena u četiri dijela:

  • Koncept globalne bezbjednosti;
  • Izazovi, rizici i prijetnje po globalnu bezbjednost;
  • Akteri globalne bezbjednosti;
  • Rizici globalne bezbjednosti.

Iz uvodne riječi autora:

“Monografija Globalna bezbjednost i svijet koji se mijenja: koncept, akteri, izazovi, rizici i prijetnje pisana je u jeku prelamanja i prožimanja nekoliko događaja i procesa sa izraženim globalnim bezbjednosnim implikacijama, od masovnih migracija sa područja Bliskog i Srednjeg istoka prema zapadnoj Evropi, preko pandemije virusa korona i sukoba u Ukrajini sa njegovim multidimenzionalnim globalnim implikacijama, do intenziviranja tektonskih promjena samog karaktera i strukture savremenog političkog, ekonomskog i bezbjednosnog međunarodnog sistema.
……………………………………………….
Monografija je, između ostalog, oblikovana na osnovu materijala  koji su korišteni pri izvođenju nastave u okviru predmeta “Globalna bezbjednost” na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci te je, kao takva, primarno pisana u svrhu obezbjeđenja podrške studentima ove visokoškolske ustanove, ali i drugim zainteresovanim za savremene fenomene u sveri međunarodnih odnosa i bezbjednosti.”

Monografija je dostupna u biblioteci Fakulteta.