Ng Fbn 2023(1)

SREĆNA NOVA GODINA

FAKULTET BEZBJEDNOSNIH NAUKA ŽELI VAM SREĆNU I USPJEŠNU 2023. GODINU!

Redovne aktivnosti na Fakultetu biće nastavljene 10. januara 2023. godine.