20221031 115057

Završna konferencija projekta „Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničkog kriminala u Srpskoj“ održana na Fakultetu bezbjednosnih nauka

Završna konferencija projekta „Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničkog kriminala u Republici Srpskoj“ održana je danas na Fakultetu bezbjednosnih nauka.

Na konferenciju su učestovali predstavnici PH International BiH, MUP-a Srpske,  Republičkog pedagoškog zavoda Srpske, Fakulteta bezbjednosnih nauka, nastavnici i učenici iz nekoliko osnovnih i srednjih škola u Srpskoj.

U sklopu projektnih aktivnosti izrađena su četiri priručnika za prevenciju maloljetničkog kriminala, izvršena je obuka predavača i realizacija nastave u 27 škola u Srpskoj i Brčko Distriktu, zatim evaluacija 24 projektna prijedloga, brojni sastanci i konferencije.

Fakultet bezbjednosnih nauka srdačno se zahvaljuje PH International BiH na profesionalnoj i kvalitetnoj saradnji.