TER OBUKA 1024×685

Policijska obuka za studente Fakulteta bezbjednosnih nauka

Na osnovu Ugovora o saradnji između Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske usaglašen je Nastavni plan i program policijske obuke za studente Fakulteta bezbjednosnih nauka.

Policijska obuka će biti kontinuirano organizovana za studente četvrte godina studija, a student/polaznik koji sa uspjehom završi obuku dobija potvrdu o završenoj Policijskoj obuci za obavljanje poslova i zadatka policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Studenti će tokom obuke moći da usvoje i praktično pokažu pravilnu, zakonitu i efikasnu primjenu policijskih ovlašćenja, osnovna znanja vezana za nošenje i tehniku upotrebe policijskog naoružanja, vještine neophodne za upotrebu sredstava sile pri rješavanju problemskih situacija različitih nivoa složenosti, da usvoje znanja neophodna za primjenu propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kao i vještine neophodne za rukovanje uređajima koji se koriste prilikom kontrole vozača u saobraćaju.