Korice Ceranic 6 4 2020

Objavljena monografija “Bezbjednosna politika – Prilike u Bosni i Hercegovini“ autora Predraga Ćeranića

Iz štampe je izašla još jedna publikacija čiji je izdavač Fakultet bezbjednosnih nauka. Radi se o monografiji: „BEZBJEDNOSNA POLITIKA – Prilike u Bosni i Hercegovini“, autora Predraga Ćeranića.

Predmetni rukopis obima je 309 strana, strukturiranih u pet poglavlja, obuhvaćenih sljedećim naslovima: I) Zašto i kako istraživati javne politike, II) Teorijski okvir istraživanja, III) Iskustva i dostignuća u formulisanju i implementaciji javnih politika u oblasti bezbjednosti zemalja EU, IV) Javne politike Bosne i Hercegovine u oblasti bezbjednosti i V) Analiza javnih politika BIH u oblasti bezbjednosti.

U ovom djelu autor je identifikovao aktere javnih politika, objasnio proces njihovog kreiranja, analizirao postojeće javne politike i formulisao prijedlog njihovog unapređenja o čemu do sada nema publikacija na srpskom i srodnim jezicima. Na pregledan i jasan način obrađene su teme čija važnost proizilazi iz činjenica da  politika bitno čak i presudno, utiče na živote ljudi, da se javne politike u oblasti bezbjednosti u BiH kreiraju u složenim okolnostima i usljed brojnih neriješenih političkih problema.

Praktični cilj monografije jeste doprinos u istraživanju postojećih i iznalaženju efikasnih javnih politika u oblasti bezbjednosti.