Pravilnik (1080 X 698)

Pravilnik o upisu studenata na Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (prečišćen tekst)

Prijemni ispit se sastoji od:

Testa iz srpskog jezika i književnosti (kandidat može da ostvari maksimalno 10 bodova) – Pitanja za test.
Testa iz istorije (maksimalno 10 bodova) – Pitanja za test.
Testa motoričkih sposobnosti (maksimalno 20 bodova) – Opis testova i Kriterijumi.
Pismenog rada na zadanu temu (maksimalno 5 bodova).
Diktata (maksimalno 5 bodova).
Niti jedan od testova nije eliminatornog karaktera,

Na testu iz srpskog jezika i književnosti kandidat može da ostvari maksimalno 10 (deset) bodova.
Na testu iz istorije kandidat može da ostvari maksimalno 10 (deset) bodova.
Na testu iz motoričkih sposobnosti kandidat može da ostvari maksimalno 20 (dvadeset) bodova.
Pismeni rad i diktat se boduju maksimalno sa po 5 (pet) bodova.

Više detalja o upisu pogledajte OVDJE.