MIRAI 2019 Cover 1024×640 660x330 164525108

Poziv za prijavu „Zapadni Balkan upoznaje Japan – Most u budućnost“.

Obavještavamo vas da su Ministarstvo spoljnih poslova Japana i Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima (RYCO) objavili Poziv za prijavu za projekat „Zapadni Balkan upoznaje Japan – Most u budućnost“. Rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2019. godine do 23:59 časova. Posjeta će biti organizovana za 15 studenata u periodu od 13. do 21. novembra 2019. godine.

Pravo učešća imaju studenti diplomskog ili postdiplomskog studija, uzrasta od 20 do 25 godina, koji dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Sve detalje provjerite na internet stranici na linku http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/media/vijesti/Pages/most-u-buducnost.aspx.

Ministarstvo spoljnih poslova Japana snosi troškove avio karte za Japan u ekonomskoj klasi, osiguranje u inostranstvu zbog putnih nesreća, smještaj i prevoz u Japanu, obroke tokom programa i ulaznice za planirane aktivnosti u Japanu. Obrazac za prijavu nalazi se na sljedećoj internet stranici: https://www.rycowb.org/?p=6650

Molimo aplikante iz Republike Srpske da na i-mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.