Logo E1560321235351

Konačna rang lista – Prvi upisni rok – Akademska 2019/20 godina

Konačne rezultate za redovni studij pogledajte OVDJE.

Konačne rezultate za vanredni studij pogledajte OVDJE.

Pravo upisa na budžet (84KM + 20KM upisni materijal) ostvarili su kandidati zaključno sa rednim brojem 24. Instrukciju za uplatu pogledajte OVDJE.

Pravo upisa na sufinansiranje (440KM školarina + 84 KM semestar + 20KM upisni materijal) ostvarili su kandidati zaključno sa rednim brojem 80. Instrukciju za uplatu pogledajte OVDJE.

Pravo upisa na vanredni studij (1500KM školarina + 84KM semestar + 20KM upisni materijal) ostvarili su kandidati zaključno sa brojem 10. Instrukciju za uplatu pogledajte OVDJE.

Troškovi školarine i semestra mogu se uplatiti u dvije rate (jul 2019. i mart 2020.), kako je dato u Instrukcijama.

Upis kandidata sa konačne rang liste trajaće od 8-12. jula, svaki radni dan od 9.00-15.00 sati u studentskoj službi Fakulteta.

Potrebno je dostaviti:

1. Dvije fotografije. 5x6cm.

2. Uplatnice.

3. Popuniti upisni materijal u st. službi.

Kandidat koji u navedenom roku ne izvrši upis gubi pravo na upis.