нслика

Drugi upisni rok na Fakultetu bezbjednosnih nauka
Dostupno je 10 slobodnih mjesta na vanrednom studiju
Prijave od 26.08 do 06.09.2019.
Prijemni 09.09.2019.

Fakultet bezbjednosnih nauka u drugom upisnom roku upisaće 10 vanrednih studenata.

(1) prijavljivanje kandidata počinje 26.08.2019. godine, a završava 06.09.2019. godine;

(2) polaganje prijemnog ispita je 09.09.2019. godine sa početkom u 7,00 časova;

(3) objavljivanje rezultata konkursa je do 11.09.2019. godine do 14,00 časova;

(4) upis primljenih kandidata počinje 16.09.2019. godine, a završava 20.09.2019. godine.

Potrebni dokumenti (studenti čija se dokumenta nalaze u st. službi popunjavaju samo Obrazac prijave i dostavljaju dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita-70KM):

Popunjen obrazac za prijavu na konkurs.
Diploma i Svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original).
Rodni list (original).
Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci.
Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita-70KM. (Preuzmite instrukciju za uplatu).
Dokaz da protiv kandidata nije u toku vođenje krivičnog postupka.
LJekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa.
Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

 

Napominjemo da prijave za master studije traju do 16.10.2019. godine.