Logo E1560321235351

Preliminarna rang lista – Prvi upisni rok – Akademska 2019/20.

Rezultate za redovni studij pogledajte OVDJE.
Rezulatte za vanredni studij pogledajte OVDJE.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta u roku od 48 časova od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli i veb-stranici Fakulteta (do petka 05.07.2019. do 12.00 sati).

Konačna rang lista biće objavljena 05.07.2019. godine u 13.00  sati na internet i Facebook stranici Fakulteta.

Upis kandidata sa konačne rang liste trajaće od 8-12. jula.

Fakultet bezbjednosnih nauka raspisaće u avgustu konkurs za popunu devet upražnjenih mjesta na vanrednom studiju.