Studentski Dom Banjaluka 960×600 1

Ostvarivanje prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu studenata

Pomoćnik direktora Doma Zdravlja Banja Luka, dr Vedrana Antonić Kovljenović, održala je danas predavanje na temu zdravstvene zaštite studenata Univerziteta u Banjoj Luci.

Ostvarivanje ovog prava je posebno bitno za studente koji imaju mjesto prebivališta van Banja Luke.

Da bi ostvarili pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, studenti treba da se registruju u ambulanti porodične medicine koja se nalazi u Pavinjonu IV (studentski kampus).

Telefonski broj ambulante: 051/ 328-520.