Large студенти

Stručno osposobljavanje najboljih studenata

Odluka o stručnom osposobljavanju najboljih studenata Republike Srpske, objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske, u izdanju od 2. aprila 2019. godine.

Kako se navodi, ovom odlukom obezbjeđuje se stručno osposobljavanje najboljih studenata javnih univerziteta u akademskoj 2017/18. godini, a prema podacima Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. 

Pravo na stručno osposobljavanje imaju oni diplomci koji nisu zasnovali radni odnos, do dana stupanja na snagu ove odluke. 

”Zadužuju se svi republički organi uprave, javna preduzeća i javne ustanove da u skladu sa svojim djelatnostima i potrebnim stručnim kadrom obezbijede stručno osposobljavanje studentima”, navedeno je u Odluci stručnom osposobljavanju najboljih studenata Republike Srpske.

Navodi se i da će Vlada Republike Srpske će obezbijediti dodatna finansijska sredstva za ove namjene.

Takođe, zadužuju se republički organi uprave, javna preduzeća i javne ustanove da o realizaciji ove odluke obavijesteMinistarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

 

Odluku pročitajte ovdje.