Logo Fb E1580114514236

Uspješno završen upis za prvi ciklus studija u akademskoj 2022/23. godini: Kvote popunjene u prvom upisnom roku

Fakultet bezbjednosnih nauka stopostotno je realizovao plan upisne politike za akademsku 2022/23. godinu.

Upisne kvote su popunjene u prvom roku. Upisano je 130 studenata. Od tog broja, 70 studenata se finansira iz budžeta Srpske, dok 50 samofinansira troškove školovanja. Deset studenata je upisano u statusu vanredan.

To svjedoči o popularnosti Fakulteta među svršenim srednjoškolcima i predanosti ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Zbog velikog interesovanja i molbi kandidata koji nisu ostvarili pravo na upis, naučno-nastavno vijeće Fakulteta je pokrenulo inicijativu za proširenje konačne rang liste redovnih studija za dvadeset mjesta.

Očekujemo da će Senat Univerziteta i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo izaći u susret našoj inicijativi i udovoljiti molbama kandidata za proširenjem konačne rang liste.

Ovaj uspjeh je rezultat predanog rada cijelog kolektiva FBN-a.