Odbrana Master Rada – Žarko Marčeta

Odbrana master rada – Žarko Marčeta

  • 3. Septembra 2021.

Dana 03.09.2021. godine u 12.00 časova na Fakultetu bezbjednosnih nauka, student Žarko Marčeta odbranio je master rad pod nazivom "Psihosocijalna pomoć u uslovima prirodnih katastrofa“ ocjenom 10 (deset), pred Komisijom u sastavu: Doc. dr Žana Vrućinić, mentor. Prof. dr Zoran…

Прочитај више
  • 1
  • 2