DSCN0730

Odbrana master rada – Žarko Marčeta

Dana 03.09.2021. godine u 12.00 časova na Fakultetu bezbjednosnih nauka, student Žarko Marčeta odbranio je master rad pod nazivom “Psihosocijalna pomoć u uslovima prirodnih katastrofa“ ocjenom 10 (deset), pred Komisijom u sastavu:

Doc. dr Žana Vrućinić, mentor.
Prof. dr Zoran Đurđević, član.
Prof. dr Predrag Ćeranić, predsjednik Komisije.

Čestitamo Žarku Marčeti na uspješnoj odbrani master rada i sticanju zvanja master zaštite i spasavanja – 300 ECTS.