Admin Ajax (1) (1)

Poziv za studente II ciklusa studija (društvene nauke) za registraciju za Research Incubator program

Na ovom LINKU  preuzmite poziv za studente/kinje II ciklusa studija (društvene nauke) za registraciju za Research Incubator program čiji je cilj da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim  istraživačima/icama da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. 

Polaznici/e koji/e budu izabrani/e za program, pored serije radionica, dobiće pristup podacima u okviru Arhive podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini – DASS-BiH, pristup stručnoj literaturi, pristup bazama istraživačkih pitanja relevantnih za donošenje politika u BiH (Question Bank), pristup softverima i drugim alatima za istraživanje (poput mikrosimulacijskih modela), treninge iz specifičnih metoda istraživanja prilagođenih potrebama polaznika/ca, mogućnost angažovanja istraživača s vodećih svjetskih univerziteta kao savjetnika (ko-mentora).

Imajući u vidu da je Univerzitet u Banjoj Luci članica DASS-BiH, naši studenti/kinje će imati prednost pri apliciranju na program.