Upis ocjena – Aprilski ispitni rok

Svi studenti koji su polagali ispite u aprilskom ispitnom roku, kod profesora koji u aprilskom roku nisu dolazili, treba da se jave prodekanu za nastavu, radi upisa ocjene, u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Banjoj Luci br: 02/04-3.1046-3/20 od 21.05.2020. godine, stav 2.

Prodekan doc. dr Darko Paspalj