Onlajn sadržaji ruske kulture

Predstavništvo Republike Srpske u Ruskoj Federaciji je pripremilo spisak prosvjetnih i kulturnih manifestacija koje se održavaju u Moskvi i Sankt Peterburgu, a postale su dostupne u režimu onlajn za vrijeme širenja virusa korona. Spisak dostupnih manifestacija se nalazi u prilogu.

LINK