Obavještenje – Nadoknada nastave

Obavještavaju se studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka da će se nadoknada nastave u zimskom semestru 2019/20 god. i priprema za ispit održati u sledećim terminima:

II GODINA

Kriminalistika II  
Prof. dr Zoran Đurđević  20.1.2020. god. od 17,00 do 19,00 časova.
          
Ekološka i energetska bezbjednost
Prof. dr Dragan Mlađan  20.1.2020. god. od 19,00 do 21,00 časova.    
    

        IV GODINA

Metodika istraživanja nasilničkog kriminaliteta  
Prof. dr Zoran Đurđević   20.1.2020. god. od 19,00 do 20,00  časova.
                 
Metodika istraživanja imovinskog kriminaliteta
Prof. dr Zoran Đurđević 20.1.2020. god. god 20,00 do 21,00  časova.

Kriminalistička strategija
Prof. dr Goran Bošković  20.1.2020. god. od 17,00 do 18,00 časova.

Kriminalističko obavještajne analize 
Prof. dr Goran Bošković 20.1.2020. god. od 18,00 do 19,00 časova.