Ferijalni rad u SR Njemačkoj

Prijave za ferijalni rad u SR NJemačkoj u 2019. godini, zainteresovani studenti mogu dostaviti lično Zavodu za zapošljavanja R. Srpske (ili odgovarajućoj Filijali Fonda), ili poštom na adresu Zavod za zapošljavanja R. Srpske, Srpskih ratnika 30, 71420 Pale sa naznakom Prijava za ferijalni rad u SR NJemačkoj 2019.

Rok za dostavljanje prijava je 20.02.2019. godine.

Tekst javnog poziva pogledajte OVDJE

BewerbungsbogenI

Immatrikulationsbescheinigung