Master062013

International Excellence Scholarship (IES) program

U okviru ovog programa studenti imaju priliku da jedan semestar (6 mjeseci) provedu na jednoj od visokoškolskih unstanova u Berlinu – (HU Berlin, FU Berlin, HWR Berlin, University of Potsdam).

Više informacija se nalazi na adresi https://en.copernicusberlin.de/ies