Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu akademskog osoblja – Zapadni univerzitet u Temišvaru

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu akademskog osoblja na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, Rumunija.

Dostupna je jedna stipendija za akademsko osoblje. Trajanje razmjene je pet (5) dana (plus dva (2) dana puta).

Razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru akademske 2019/20. godine sa preporukom da se ista obavi za vrijeme trajanja Erazmus+ sedmice obuke za osoblje koja će se održati u periodu od 6. do 10. aprila 2020. godine.

IZNOS STIPENDIJE:
•    putni troškovi do iznosa od 180,00 evra,
•    troškovi boravka u iznosu od 140,00 evra po danu (smještaj, obroci, lokalni prevoz),
•    viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Akademije umjetnosti, Pravnog fakulteta, Ekonomskog Fakulteta, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

DOKUMENTI:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu (mora sadržavati podatke o radnom stažu na Univerzitetu)
3. Prijedlog Ugovora o razmjeni sa detaljnim planom rada (Prilog 1)
4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika
5. Ocjenu studentske ankete iz prethodne godine.

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na adresu: djordje.kenjalo@unibl.org

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 26.11.2019. godine do 12:00 časova.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu:
https://www.uvt.ro/en/
•    Kontakt podaci fakulteta Zapadnog univerziteta u Temišvaru:
http://ri.uvt.ro/wp-content/uploads/2015/09/Erasmus-Department-Coordinators-1.pdf
•    informacije o vizi: http://www.ri.uvt.ro/en
•    informacije o osiguranju: http://www.ri.uvt.ro/en
•    informacije o smještaju: http://www.ri.uvt.ro/en

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Po završetku konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za odlaznu razmjenu sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava.
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

  • /uploads/attachment/vest/9502/timis.png