Dostupne stipendije

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), s posebnim fokusom na grantove za mlade New Voice, biće predstavljen 1. novembra 2019. godine 10.30 časova u sali 205 na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

To su grantovi namijenjeni mladim fotografima, blogerima, vlogerima i slično, a prezentacija je otvorena za studente svih fakulteta. Riječ je o programu koji omogućava mladim autorima dobijanje finansijske podrške u iznosu od 2000 do 5000 američkih dolara kako bi nastavili sa svojim radom i pripremom sadržaja.

Prezentaciju organizuju Centar za razvoj karijere Banja Luka i Centar za promociju civilnog društva kao davalac grantova. 
Inače, Centar za promociju civilnog društva zajedno sa Otvorenom mrežom, provodi petogodišnji program pod nazivom ,,Program osnaživanja nezavisnih medija” putem kojeg će kroz više vrsta grantova i edukativnih sadržaja podići kapacitete.