Master studije: Prijave do 16.10.2019. godine

DRUGI CIKLUS STUDIJA:

Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija, otvoren je od 17.06.2019. godine do 16.10.2019. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Prijemni ispit će se održati 17.10.2019. godine od 10.00 sati na Fakultetu bezbjednosnih nauka.

Brošuru za prijeni ispit možete pogledati OVDJE.

Preliminarna rang lista biće objavljena 17.10.2019. godine, a konačna lista 21.10.2019. godine.

Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 60 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus  akademskih studija i stekli najmanje 240 ECTS bodova.

Prilikom upisa/prijave na drugi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:

  1. Popunjen obrazac za prijavu na konkurs. (Preuzmite obrazac prijave).
  2. Izvod iz matične knjige rođenih;
  3. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
  4. Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
  5. Izvod ocjena sa prosjekom ili ovjerena kopija dodatka diplomi;
  6. Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu);
    Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti, 70KM. (Preuzmite instrukciju za uplatu).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na telefon 051/333-648, ili putem e-pošte: studentska.sluzba@fbn.unnibl.org