Obavještenje – Prijava ispita

Kada se u sistemu nalaze dva ili više ispitnih rokova (npr. prvi i drugi junski rok), obratite pažnju da na padajućoj listi odaberete odgovarajući ispitni rok.

Studenti se javljaju sa primjedbom da ne mogu prijaviti ispit iz drugog junskog roka (pojavljuje se poruka “Prijavljujete van termina za prijavu”). Razlog može biti taj što sa padajućeg menija nisu birali odgovarajući rok, već pokušavaju prijaviti za prvi junski rok.

Slika 1 i 2.