Obavještenje-Ustavno pravo-kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta USTAVNO PRAVO biće održan 17. aprila 2019. (SRIJEDA) u 11.30 časova (amfiteatar).
Kolokvijum mogu polagati i studenti koji su obnovili godinu studija, kao i studenti koji su prenijeli Ustavno pravo u narednu godinu.
Studenti koji ne polože kolokvijum, ili koji iz bilo kojeg razloga nisu mogli pristupiti kolokvijumu navedenog dana, mogu isti ponovo polagati 24. aprila (SRIJEDA) sa početkom u 11.30 sati (amfiteatar).